Akvarellcenter har som sitt mål att presentera akvareller av världens främsta konstnärer för den svenska publiken.
Akvarellcenter anordnar också kurser i akvarellmåleri.
Akvarellcenter's mission is to present works of world's leading watercolourists to the Swedish public.
Akvarellcenter also arranges courses in watercolour painting.

Heribert Mader

 
Heribert Mader
 
Heribert Mader
 
Heribert Mader
 
Heribert Mader
 
Heribert Mader
 
Heribert Mader